mr. L.J.G. (René) de Haas mdr fm

r.de.haas@dehaas-dejong.nl | 0135362088
 • MfN-mediator
 • lid vFAS
 • collaborative practitioner
 • forensisch mediator
 • strategisch coach
 • crossborder mediator

Doelgerichte duurzame oplossingen

Sinds 1979 ben ik werkzaam als advocaat en mediator. Sindsdien heb ik me gespecialiseerd in conflictoplossingen op het gebied van – internationaal – familierecht en samenwerkingsverbanden. Ik werk daarbij vanuit de volgende visie en missie:

Iedereen loopt in zijn of haar privéleven of werk wel eens tegen conflicten op die voor ingrijpende veranderingen zorgen en om aanpassing van ons gedrag vragen. Het leren omgaan met die conflicten en de mogelijke emotionele reacties daarop vragen om een deskundige begeleiding van een specialist waarbij zowel de emotionele als de zakelijke kant voldoende aandacht krijgen.
De begeleiding, die ik mijn cliënten bied, geeft inzicht in het ontstaan van die conflicten en communicatiepatronen. Dit inzicht draagt bij aan een verbetering van de communicatie. Tegelijkertijd ontstaat daardoor ook ruimte voor het helder formuleren van eigen wensen, belangen en concrete doelen voor de eigen toekomst.

Wanneer bij een conflict kinderen zijn betrokken, zeker in internationaal verband, wordt een oplossing met een breed draagvlak en een duurzaam karakter gevraagd. Immers, alle betrokkenen dienen er op te kunnen vertrouwen dat de kinderen op een leeftijdsadequate wijze hun leven kunnen voortzetten, rust krijgen en dat de ouders na een turbulente periode weer invulling kunnen geven aan hun eigen toekomst. Dat biedt ook hen rust en de ruimte om weer gelukkig te worden.

Mijn inzet is erop gericht om in teamverband met mijn cliënten via overleg of mediation een duurzame oplossing te bereiken voor de conflicten waarmee zij kampen. De methodes die ik daarbij hanteer zijn:

 • de overlegscheiding of collaborative divorce (www.vvcp.nl)
 • mediation op vrijwillige basis (www.mediatorsfederatienederland.nl), www.kinderontvoering.org) en door als
 • strategisch coach cliënten te begeleiden.

Ook treed ik op als nalatenschapsmediator (www.nalatenschapsmediation.comwww.respectvol-erven.nl).

Daarnaast ben ik werkzaam als Forensisch Mediator, hetgeen betekent dat ik door rechtbanken en gerechtshoven benoemd word als deskundige om in gecompliceerde zorgverdelingszaken, boedelverdelingsvraagstukken en alimentatiezaken een deskundigenonderzoek of ouderschapsonderzoek uit te voeren. Partijen zijn in die situatie verplicht om daaraan hun medewerking te verlenen (www.forensischemediation.nl). Bieden deze vormen van begeleiding geen bevredigende oplossing, dan kan het noodzakelijk zijn als advocaat een procedure te voeren.
Bij deze verschillende methoden van conflictoplossing werk ik volgens de kwaliteitseisen, die passen bij een hoge graad van specialisatie (www.verenigingfas.nl).

De waarden van waaruit ik werk:

 • Verbondenheid: voortleven als ouders én kinderen blijft ook na een scheiding essentieel.
 • Eigenheid: ieder mens is anders, verdient respect en verantwoordelijkheid.
 • Deskundigheid: door een gespecialiseerde begeleiding zijn conflicten om te buigen in verbeteringen.
 • Wijsheid: inzicht in conflicthantering opent de weg naar transformatie en autonomie.
 • Vrijheid: veranderingen zijn altijd mogelijk, tenzij het tegendeel is gebleken.

Rechtsgebieden

Wat zeggen onze klanten

Ook wil ik hier nog van de gelegenheid gebruik maken om u persoonlijk hartelijk te bedanken voor uw bijdrage aan het tot stand komen van afspraken waar (…) en ik ons beiden in kunnen vinden naar aanleiding van uw mediation begeleiding. Omdat ik alleen voor mij zelf kan spreken kan ik aangeven dat ik afgelopen vrijdag eerst even alles op mij moest laten werken en heb ik toen wel mijn directe feedback aangegeven. Inmiddels heb ik een en ander overdacht en moet ik u toch een compliment geven voor uw snelle en correcte begeleiding. Ik ben van mening dat het zonder u niet gelukt was op deze wijze. Het proces was, wat mij betreft, niet eenvoudig, emotioneel en met hobbels. Maar ik merk aan mijzelf dat ik nu open sta om de toekomst in goede harmonie met (…) in te kunnen gaan. Weliswaar helaas gescheiden, maar er is een basis gelegd voor een goede onderlinge verstandhouding in de toekomst. Dat voelt goed en geeft duidelijkheid. Ik merk deze week al veel positief verschil ten opzichte van de voorafgaande periode.

Ik wil de heer De Haas nogmaals erg bedanken voor de geboden hulp. Er was duidelijk erg veel kennis en kunde om mijn specifieke zaak te behandelen.

Uiterst professioneel en goed inspelend op wensen/mening klant. Vertrouwenwekkend!

Uw advies aan ons heeft tot een verbluffend resultaat geleid, zoals u uit onderstaande briefwisseling kunt opmaken. U heeft kennelijk een wonderlijke invloed op vastgelopen processen. Kortom: wederom veel dank!

Contactgegevens

 • Wilhelminapark 122
 • 5041 EH Tilburg
 • Postbus: 3219, 5003 DE Tilburg
 • Telefoon013 536 20 88
 • Fax013 536 12 45

Tijd & spreekuren

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag
9.00 – 13:00 en 13:30 – 17:30

Vreemdelingenspreekuur:

maandag 16.00-17.30
(bellen voor afspraak)

Informatielinks

Klik hier