Civiel recht / Incasso

Het civiele recht regelt de betrekkingen tussen burgers onderling. Tussen burgers en bedrijven en tussen bedrijven onderling.

De voornaamste terreinen van het civiele recht zijn:

  • huurrecht (woon- en bedrijfsruimte)
  • koop / verkoop, van bijvoorbeeld een woning
  • incassozaken, zoals onbetaalde leveranties van het ene bedrijf aan het andere bedrijf
  • onrechtmatige daad, bijvoorbeeld geleden schade na misdrijf of na een verkeers- of bedrijfsongeval
  • eigendomskwesties, burenrecht en erfdienstbaarheden
  • geschillen betreffende personenvennootschappen (maatschap en vennootschap onder firma)
  • verzekeringsrecht

Dit is slechts een globale opsomming. Er zijn nog meer zaken die onder het civiele recht vallen, maar de bovenvermelde voorbeelden geven een goede indruk. Zoals uit de voorbeelden blijkt gaat het meestal om een geldvordering van een persoon of bedrijf op een ander persoon of bedrijf. Daarom wordt het civiele recht ook wel vermogensrecht genoemd.

Wij richten ons op particulieren, het midden- en kleinbedrijf en maatschappelijke instellingen. In met name de incassopraktijk zal steeds geprobeerd worden de kosten op de wederpartij te verhalen. Ook op dit rechtsgebied is onze strategie het proberen op te lossen van de zaak op de meest efficiënte (vaak voor u goedkoopste) manier en daarbij het maximaal haalbare te bereiken. Als het kan buiten de rechter om, als het moet via rechterlijk vonnis en executie door de deurwaarder.

Alternatieve geschillenbeslechting, mediation, is ook op dit rechtsterrein in opkomst. Daarbij moet met name gedacht worden aan verdelingen in het kader van maatschap en VOF, geschillen tussen buren, verzekeringszaken en conflicten in handelszaken.

Contact

Wilhelminapark 122
5041 EH Tilburg
Let op: postbus is vervallen!

Telefoon
013 536 20 88
Fax
013 536 12 45

E-mail algemeen
info@dehaas-dejong.nl

Bezoekerslocatie Amsterdam
Achtergracht 27-C
1017 WL Amsterdam

Bezoekerslocatie Kats
Oost Zeedijk 12
4485 PM Kats

Tijd & spreekuren

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag
9.00 13:00 en 13:30 17:30

Gratis vreemdelingenspreekuur:
maandag 16.00-17.30
(bellen voor afspraak)

Gratis spreekuur inkomen, arbeid, sociale zekerheid:
In verband met Covid-19 is het spreekuur tijdelijk telefonisch.
U kunt bellen en uw probleem gratis voorleggen aan een advocaat.

Informatielinks:
Klik hier

De Haas & de Jong