Sociale zekerheidsrecht

Onder het sociaal zekerheidsrecht vallen zowel sociale verzekeringen als sociale voorzieningen.

1. Sociale verzekeringen

Sociale verzekeringen zijn werknemersverzekeringen, die zijn verbonden aan het hebben (gehad) van een arbeidsverhouding. Hieronder vallen de Werkloosheidswet (WW), de arbeidsongeschiktheidswetten (WAO en WIA) en de Ziektewet.

Daarnaast zijn er volksverzekeringen, zoals de Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), Algemene nabestaandenwet (Anw) en Algemene Kinderbijslagwet (AKW).

Deze verzekeringen worden uitgevoerd door UWV Werkbedrijf (WW en WIA) en de Sociale verzekeringsbank (AKW en AOW).

2. Sociale voorzieningen

De belangrijkste sociale voorziening wordt gevormd door de uitkeringen van de gemeente, tot 1 januari 2015 de Wet werk en bijstand (WWB). Sinds 1 januari 2015 vervangt De Participatiewet de Wet Werk en Bijstand, Wsw en een groot deel van de Wajong.

Het is van groot belang dat u tijdig (binnen de bezwaartermijn die staat vermeld op een beslissing van de uitvoeringsinstantie) bezwaar instelt tegen de beslissing waarmee u het niet eens bent. Als u te laat bezwaar instelt, wordt de beslissing van het UWV, de SVB of de gemeente definitief en kan daar niets meer tegen worden gedaan.

Contact

Wilhelminapark 122
5041 EH Tilburg
Let op: postbus is vervallen!

Telefoon
013 536 20 88
Fax
013 536 12 45

E-mail algemeen
info@dehaas-dejong.nl

Bezoekerslocatie Amsterdam
Achtergracht 27-C
1017 WL Amsterdam

Bezoekerslocatie Kats
Oost Zeedijk 12
4485 PM Kats

Tijd & spreekuren

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag
9.00 13:00 en 13:30 17:30

Gratis vreemdelingenspreekuur:
maandag 16.00-17.30
(bellen voor afspraak)

Gratis spreekuur inkomen, arbeid, sociale zekerheid:
In verband met Covid-19 is het spreekuur tijdelijk telefonisch.
U kunt bellen en uw probleem gratis voorleggen aan een advocaat.

Informatielinks:
Klik hier

De Haas & de Jong