Werkwijze & Tarieven

Sfeer

De sfeer op ons kantoor is ontspannen en informeel. Dat is een keuze van alle op het kantoor werkzame advocaten en medewerkers. De informele sfeer komt tot uiting in de toegankelijkheid van zowel het kantoor als de mensen die er werken, in de werkwijze van de advocaten en in hun benadering van de cliënten. Openheid en goed overleg met de cliënten is daaraan onverbrekelijk verbonden.

Specialisaties

Ieder van de advocaten op ons kantoor heeft zich gespecialiseerd op één of meer rechtsgebieden. En elk rechtsgebied waarop wij opereren wordt beheerst door minstens twee advocaten. U kunt dus rekenen op een optimale dienstverlening.

Aanpak

De aanpak van zaken is oplossingsgericht. Wij houden dus scherp in het oog dat de belangen van de cliënt vaak meer gediend zijn met overleg en met het streven naar een bevredigende oplossing, dan met het voeren van procedures. Procedures zijn immers vaak duur en tijdrovend. Natuurlijk wordt de strategie door de advocaat in overleg met de cliënt bepaald. U kunt rekenen op een op maat gesneden aanpak en behandeling van uw zaak. Uw belangen worden gewetensvol en professioneel behandeld, zonder dat de reële belangen van anderen uit het oog worden verloren.

Bemiddeling/Mediation

Naast adviseren, onderhandelen en procederen is er op ons kantoor ook veel aandacht voor bemiddeling (mediation) bij conflictsituaties. De mediator begeleidt partijen om te komen tot een gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimaal resultaat.

Tarieven

Bij De Haas & De Jong Advocaten en Mediators wordt in het eerste gesprek het uurtarief samen met u besproken. Afhankelijk van het soort zaak en de advocaat die uw zaak behandelt geldt er een uurtarief tussen de € 190,– en € 300,–. Al deze tarieven zijn exclusief 21% btw, 6% kantoorkosten en eventuele verschotten (zoals o.a. griffierechten, kosten voor uittreksels). Bij een mediation betaalt u ieder de helft van het uurtarief. In bepaalde zaken behoort ook een fixed fee tot de te bespreken mogelijkheden.

Tevens kunnen wij afhankelijk van de zaak voor u op basis van gefinancierde rechtsbijstand werkzaamheden verrichten. Voor de beoordeling of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand verwijzen wij u naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org). Naast een eigen bijdrage dient u er rekening mee te houden dat in geval van een procedure u tevens griffierechten dient te betalen, alsmede eventuele kosten voor uittreksels.

Algemene voorwaarden

Wij hanteren algemene voorwaarden die op al onze overeenkomsten van toepassing zijn. Besluit u een zaak bij ons in behandeling te geven, dan ontvangt u van ons een brief waarin wij de gemaakte afspraken vastleggen. Ook wordt dan een exemplaar van de algemene voorwaarden meegestuurd. Klik hier voor onze algemene voorwaarden.

Klachten- en Geschillenregeling

Ons kantoor is aangesloten bij de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van de Nederlandse Orde van Advocaten. Op grond van deze regeling hebben wij een interne klachtenprocedure. Als u niet tevreden bent over onze dienstverlening dan kunt u zich met een klacht tot onze klachtenfunctionaris richten. Als u over de afhandeling van uw klacht niet tevreden bent kunt u in beroep gaan bij de Geschillencommissie Advocatuur in Den Haag. Onze klachtenregeling kunt u hier vinden. 

Beroepsaansprakelijkheid

Ons kantoor heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die meer dan ruimschoots voldoet aan de eisen die gesteld zijn in de ‘Verordening op de administratie en de financiële integriteit’ van de Nederlandse Orde van Advocaten. De dekking is € 1.135.000,- per aanspraak op schadevergoeding. Onder de dekking vallen de werkzaamheden van advocaten, advocaat-stagiaires en mediators.

Nederlandse Orde van Advocaten

Alle advocaten in Nederland zijn lid van de Nederlandse Orde van Advocaten. Er is een Advocatenwet en er gelden gedragsregels waar advocaten zich aan dienen te houden.
Voor meer informatie over de Nederlandse Orde van Advocaten verwijzen wij u graag naar de site www.advocatenorde.nl.

Contact

Wilhelminapark 122
5041 EH Tilburg
Let op: postbus is vervallen!

Telefoon
013 536 20 88
Fax
013 536 12 45

E-mail algemeen
info@dehaas-dejong.nl

Bezoekerslocatie Amsterdam
Achtergracht 27-C
1017 WL Amsterdam

Bezoekerslocatie Kats
Oost Zeedijk 12
4485 PM Kats

Tijd & spreekuren

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag
9.00 13:00 en 13:30 17:30

Gratis vreemdelingenspreekuur:
maandag 16.00-17.30
(bellen voor afspraak)

Gratis spreekuur inkomen, arbeid, sociale zekerheid:
In verband met Covid-19 is het spreekuur tijdelijk telefonisch.
U kunt bellen en uw probleem gratis voorleggen aan een advocaat.

Informatielinks:
Klik hier

De Haas & de Jong