De Haas & De Jong: recht uit het hart

Ons kantoor is een samenwerkingsverband dat zijn wortels heeft in de sociale advocatuur. Er zijn zes advocaten actief in het verlenen van rechtshulp aan particulieren, midden- en kleinbedrijf en maatschappelijke organisaties.

De rechtshulp bestaat uit juridische advisering en begeleiding en zo nodig het voeren van procedures. Voor particulieren zijn wij bezig met rechtsbelangen die de mensen direct raken, zoals werk, inkomen, gezondheid, gezinsleven en relaties, wonen, vrijheid en verblijf.

Voor het midden- en kleinbedrijf en maatschappelijke organisaties behartigen wij vooral zakelijke belangen, zoals arbeidskwesties, huurzaken, contractenrecht en incasso’s.

Werkzaamheden Wilhelminapark

Er wordt tot 4 mei a.s. gewerkt aan het Wilhelminapark. Wij blijven bereikbaar via de Veldhovenring.

Hoe wordt u cliënt bij ons?

U kunt ons bellen voor een afspraak met een advocaat die op uw rechtsgebied is gespecialiseerd. Tijdens het eerste gesprek informeert de advocaat u onder meer over de gang van zaken, uw eventuele kansen en welke kosten aan de te verwachten werkzaamheden zijn verbonden.