Onze deskundige in Tilburg als het gaat om sociaal recht

Onder het sociaal zekerheidsrecht vallen zowel sociale verzekeringen als sociale voorzieningen. Wordt u benadeeld in uw sociaal recht, of heeft u een vraag over uw rechten? Onze advocaten kunnen u alles vertellen over sociale verzekeringen. Advocatenkantoor de Haas en de Jong helpt u graag verder op het kantoor in Tilburg.

Neem contact met ons op

Sociale verzekeringen

Sociale verzekeringen zijn werknemersverzekeringen die zijn verbonden aan het (gehad) hebben van een arbeidsverhouding. Hieronder vallen de Werkloosheidswet (WW), de arbeidsongeschiktheidswetten (WAO en WIA) en de Ziektewet.

Daarnaast zijn er volksverzekeringen, zoals de Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), Algemene nabestaandenwet (Anw) en Algemene Kinderbijslagwet (AKW).

Deze verzekeringen worden uitgevoerd door UWV Werkbedrijf (WW en WIA) en de Sociale verzekeringsbank (AKW en AOW).

Sociale voorzieningen

De belangrijkste sociale voorziening wordt gevormd door de uitkeringen van de gemeente, tot 1 januari 2015 de Wet Werk en Bijstand (WWB). Sinds 1 januari 2015 vervangt de Participatiewet de Wet Werk en Bijstand, Wsw en een groot deel van de Wajong.

Het is van groot belang dat u tijdig (binnen de bezwaartermijn die staat vermeld op een beslissing van de uitvoeringsinstantie) bezwaar instelt tegen de beslissing waarmee u het niet eens bent. Als u te laat bezwaar instelt, wordt de beslissing van het UWV, de SVB of de gemeente definitief en kan daar niets meer tegen worden gedaan.

Advocaten die deze zaken behandelen

Onderstaande van onze advocaten zijn deskundig in sociaal recht. Klik op het profiel voor meer informatie over de betreffende advocaat.

Hans van de Wege

mr. J.W. (Hans) van de Wege

Zit u met een vraag over sociaal recht? Neem dan gerust contact op met ons kantoor.