mr. A.M.M. (Milou) Stam
mr. J.W. (Hans) van de Wege

Sociale zekerheidsrecht

Onder het sociaal zekerheidsrecht vallen zowel sociale verzekeringen als sociale voorzieningen.

1. Sociale verzekeringen

Sociale verzekeringen zijn werknemersverzekeringen, die zijn verbonden aan het hebben (gehad) van een arbeidsverhouding. Hieronder vallen de Werkloosheidswet (WW), de arbeidsongeschiktheidswetten (WAO en WIA) en de Ziektewet.

Daarnaast zijn er volksverzekeringen, zoals de Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), Algemene nabestaandenwet (Anw) en Algemene Kinderbijslagwet (AKW).

Deze verzekeringen worden uitgevoerd door UWV Werkbedrijf (WW en WIA) en de Sociale verzekeringsbank (AKW en AOW).

2. Sociale voorzieningen

De belangrijkste sociale voorziening wordt gevormd door de uitkeringen van de gemeente, tot 1 januari 2015 de Wet werk en bijstand (WWB). Sinds 1 januari 2015 vervangt De Participatiewet de Wet Werk en Bijstand, Wsw en een groot deel van de Wajong.

 

Het is van groot belang dat u tijdig (binnen de bezwaartermijn die staat vermeld op een beslissing van de uitvoeringsinstantie) bezwaar instelt tegen de beslissing waarmee u het niet eens bent. Als u te laat bezwaar instelt, wordt de beslissing van het UWV, de SVB of de gemeente definitief en kan daar niets meer tegen worden gedaan.

 

Contactgegevens

  • Wilhelminapark 122
  • 5041 EH Tilburg
  • Postbus: 3219, 5003 DE Tilburg
  • Telefoon013 536 20 88
  • Fax013 536 12 45

Tijd & spreekuren

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag
9.00 – 13:00 en 13:30 – 17:30

Vreemdelingenspreekuur:

maandag 16.00-17.30
(bellen voor afspraak)

Informatielinks

Klik hier