Geen getouwtrek over eigendomskwesties met Advocatenkantoor de Haas en de Jong uit Tilburg

Betalingsachterstanden en eigendomskwesties zijn meer dan eens de basis voor een langslepend conflict. Dit kan tussen een particulier en een bedrijf, maar ook twee particulieren kunnen tegenover elkaar komen te staan. Wat uw situatie ook is, de advocaten van Advocatenkantoor de Haas en de Jong zijn ook in Tilburg beschikbaar voor hulp bij incassozaken en civiel recht. Hieronder vallen tevens eigendomskwesties.

Neem contact met ons op

Civiel recht

Het civiele recht regelt de betrekkingen tussen burgers onderling, tussen burgers en bedrijven en tussen bedrijven onderling. De voornaamste terreinen van het civiele recht zijn:
* Huurrecht (woon- en bedrijfsruimte)
* Koop/verkoop, bijvoorbeeld van een woning
* Incassozaken zoals onbetaalde leveranties van het ene bedrijf aan het andere bedrijf
* Onrechtmatige daad, bijvoorbeeld geleden schade na misdrijf of na een verkeers- of bedrijfsongeval
* Eigendomskwesties, burenrecht en erfdienstbaarheden
* Geschillen betreffende personenvennootschappen (maatschap en vennootschap onder firma)
* Verzekeringsrecht

Dit is slechts een globale opsomming. Er zijn nog meer zaken die onder het civiele recht vallen, maar de bovenvermelde voorbeelden geven een goede indruk. Zoals uit de voorbeelden blijkt gaat het meestal om een geldvordering van een persoon of bedrijf op een ander persoon of bedrijf. Daarom wordt het civiele recht ook wel vermogensrecht genoemd.

Incassozaken

Advocatenkantoor de Haas en de Jong richt zich op particulieren, het midden- en kleinbedrijf (MKB) en maatschappelijke instellingen. In met name de incassozaken zal steeds geprobeerd worden de kosten op de wederpartij te verhalen. Ook op dit rechtsgebied is onze strategie het proberen op te lossen van de zaak op de meest efficiënte (vaak voor u goedkoopste) manier en daarbij het maximaal haalbare te bereiken. Als het kan buiten de rechter om, als het moet via rechterlijk vonnis en executie door de deurwaarder.

Alternatieve geschillenbeslechting, mediation, is ook op dit rechtsterrein in opkomst. Daarbij moet met name gedacht worden aan verdelingen in het kader van maatschap en VOF, geschillen tussen buren, verzekeringszaken en conflicten in handelszaken.

Advocaten die deze zaken behandelen

Onderstaande van onze advocaten zijn deskundig in civiel recht en incassozaken. Klik op het profiel voor meer informatie over de betreffende advocaat.

Alex Smeekes

mr. A. (Alex) Smeekes

Kunnen wij u bijstaan in een incassozaak? Neem dan contact met ons op voor een afspraak.